Page 6

Fri Köpenskap v8 2017

Fri Köpenskap Vecka 8 • Fredag 24 februari 2017 6 Nyheter Stark svensk närvaro på världens största ekomässa Det var en ordentlig svensk närvaro på världens största ekologiska mässa, Biofach, som hölls i tyska Nürnberg i helgen. – Det är stället att vara för alla inom ekologiskt. Hela branschen är där, säger Marie Jaeger på Trade Fair Agency. DET VAR INGEN enkel match för de producenter som ville ta sig in på Biofach, världens största mässsa för ekologiska livsmedel, som hölls mellan onsdag och lördag i tyska Nürnberg förra veckan. Trots en total mässyta på 47 500 MXCFTCVOGVGT ƂEM WVUVÀNNCTPC K FGPUXGPUMCRCXKNLQPIGP|JWUJÁN- NCOGF|MXCFTCVOGVGT|1EJƃG- TCHÒTGVCIƂEMKPVGRNCVUVTQVUCVV de anmält sitt intresse redan ett år i förväg. – Intresset var jättestort, så vi försökte få tillstånd att öka storleken på paviljongen, men då Biofach redan hade 250 företag på MÒUÁDGUVÀOFG|UKIOÀUUCP|HÒTCVV CNNC|WVUVÀNNCTG|UMWNNGHÁUCOOCWV- UVÀNNPKPIUVC|UQO|ÁTGVKPPCPDG- rättar Marie Jaeger,|RÁ6TCFG(CKT Agency AB, som är Nürnbergmäs- UCPUQHƂEKGNNCTGRTGUGPVCPVK5XG- rige och huvudarrangör av den UXGPUMCUCONKPIUOQPVGTP| INTRESSET FÖR MÄSSAN har vuxit i stadig takt de senaste åren och KÁTXCTWVUVÀNNCTGRÁRNCVU De svenska utställarna uppgick till totalt 14 stycken varav alla utom en livsmedelsproducent återfanns i den svenska paviljongen. Ett väl inarbetat kluster som Thomas Berglund, vd på Almnäs Bruk ställde ut ekologiska och Krav-märkta ostar tillsammans med frun Birgit Östervold. ”Det är världens bästa mässa för att nå största möjliga publik, sa han.” ƃGTCITQUUKUVGTJCPFNCTGQEJCP- dra intressenter gärna besöker. &GVÀTHTÀOUVGZRQTVUQO|RTQ- FWEGPVGTPC| TKMVCT UKI OQV QEJ sedan boomen 2015 då den eko- NQIKUMC HÒTUÀNLPKPIGP K 5XGTKIG ÒMCFG OGF RTQEGPV JCT| RTQ- FWEGPVGTPC| DNKXKV OGT QEJ OGT MCZKIC+PVGOKPUVFÁ5XGTKIGRÁ ekofronten uppfattas som ett föredöme för andra länder. – Många nya producenter växer snabbt och har fokus att sälja internationellt väldigt tidigt i UKPNKXUEMGN(ÒTTXKNNGOCPUVC- bilisera sig ordentligt på hemmamarknaden innan man satsade internationellt men många har nu ett globalt tänkande redan från start, konstaterar Marie Jaeger. &ÀTHÒTUPUQEMUÁƃGTQEJƃGT nystartade svenska företag på mäss- UCP|/GPFGVOÁPICRTQFWEGPVGT bör ha i åtanke är att det kan ta något år innan affären sitter. – Vi brukar säga till våra ut- UVÀNNCTG|CVVFGOÁUVGJCNKVGVÁNC- FOTO PONTUS NYMAN OQFQEJIÀTPCGP|NÁPIUKMVKIRNCP att vara med i två-tre år för att kunna utvärdera mässan ordent- NKIV|&GVÀTOÁPICUQOURCPCTKP FG WVUVÀNNCTG| UQO ÀT FÀT HÒTUVC gången, men det riktiga intresset kommer ofta nästföljande år. Man vill inte göra affär med någon som inte verkar stabil på lång sikt, säger Marie Jaeger. TILL NÄSTA ÅR HAR Biofach valt att utöka med ytterligare en internationell utställningshall och då ƂPPUOÒLNKIJGVGTHÒTFGPUXGPUMC RCXKNLQPIGP CVV| XÀZC 5ÀTUMKNV GH- tersom Marie Jaeger ser potentiella möjligheter med statligt stöd till FGUXGPUMC|RTQFWEGPVGTPC|sPÁIQV som ligger i linje med Livsmedelsstrategin Om Biofach B Hålls: Varje år i tyska Nürnberg. Arrangeras även i Japan, USA, Sydamerika, Kina och Indien. B Grundades: 1990. B Besökare 2017: Drygt 50 000 från 134 olika länder. B Besökare 2016: 48 600. B Mässans yta: 47 500 kvadratmeter. B Antal utställare: 2 785. B Antal utställande länder: 88. B Svenska utställare: 14. B Svensk utställningsyta: Totalt cirka 115 kvadratmeter varav 80 kvadratmeter i den svenska paviljongen. ”Många nya producenter växer snabbt och har fokus att sälja internationellt väldigt tidigt i sin livscykel.” Marie Jaeger och regeringens ambition att öka den inhemska produktionen av miljövänliga livsmedel. – Det är en fråga som jag vill FTKXC|VKNNUCOOCPUOGFHÒTGVCIGP VKNNÁTU$KQHCEJ8KÀTPQIGVV av få länder som inte har något statligt stöd på mässan, säger Marie Jaeger. PONTUS NYMAN pontus.nyman@fri-kopenskap.se 08–670 41 42 Därför tycker Krav att Biofach är ett måste Svenska Krav stod för en kraftig närvaro på Årets Biofach. På plats fanns Krav centralt men även fem Krav-utställare samt det nya konceptet ”Krav-skafferiet” som omfattade två företag. FÖR DEN SVENSKA EGTVKƂGTKPIU- organisationen Krav var det en självklarhet att delta under hela Biofach-mässan i tyska Nürnberg HÒTTCXGEMCP5GFCPVTGÁTVKNNDC- ka är de nämligen medarrangör av den svenska paviljongen eftersom de valt Biofach som strategisk plattform för sin exportsatsning. (GOWVUVÀNNCTGHCPPUK-TCXUCX- delning i den svenska paviljongen och alla de Krav-producenter som (TK-ÒRGPUMCRRTCVCFGOGFVCNCFG varmt om mässan. – Det är världens bästa mässa för att nå största möjliga publik, sa Thomas Berglund från Almnäs Bruk som ställde ut sina Kravmärkta ostar för nionde gången. FÖR KRAVS EGEN del är mässsan ett perfekt tillfälle att utbyta kunskaper om den ekologiska branschen, knyta kontakter med nya producenter men framförallt att marknadsföra ekologiskt och JLÀNRC UKPC DGƂPVNKIC RTQFWEGP- ter att nå en gynnsam försäljning. s 8K DGJÒXGT ƃGT -TCXRTQ- FWEGPVGTK5XGTKIGQEJFÁÀTFGV viktigt att det går bra för de producenter vi har. Det sänder signaler till bönderna att det är värt att ställa om, sa Kjell Sjödahl Svensson, tf. vd på Krav. 5OKFKIV QEJ GPMGNV OGPCFG Krav-producenterna, var anledningen att de valde att ställa ut under Kravs paraply. – Det är enkelt att hänga med oss ut eftersom vi sköter allt det praktiska, vilket ofta är tröskeln för företagen. Med oss behöver de bara ställa ut sina varor och tala HÒTFGOHÒTMNCTCFG-LGNN5LÒFCJN 5XGPUUQP NYTT FÖR I ÅR VAR Krav-skafferiet där företag kunde ställa ut sina produkter utan att ha en egen monter, och där närvarokravet begränsats till en dag. Övriga dagar hjälpte Krav till att tala för produkterna. PONTUS NYMAN pontus.nyman@fri-kopenskap.se 08–670 41 42 Därför bör du besöka Biofach För grossister och handlare och producenter: B Ett utmärkt sätt att hålla koll på de ekologiska trenderna. B Inspireras av ekologiska produkter från hela världen. B Mässan vimlar av grossister och handlare som söker efter nya produkter till sortimentet. B Håll koll på vad konkurrenterna sysslar med. B Knyt kontakter med nya producenter. B Lyssna på intressanta branschseminarium och håll dig uppdaterad vad gäller nyheter och kommande regleringar. Läs mer Läs Fri Köpenskaps reportage från Biofach i nästa veckas nummer. Därför är Krav på Biofach B Informera och marknadsföra Krav-märkt mat. B Promota ekologiskt och hjälpa sina egna producenter på mässan. Vill visa för bondeledet att det lönar sig att ställa om till Krav-märkt produktion. B Tillför enkelhet för sina producenter genom att ta hand om det praktiska kring mässan. Krav-utställarna behöver bara ta med sig sina produkter och packa upp. B Erbjuder Krav-skafferiet där Krav-producenter kan ställa ut sina produkter utan att ha en egen monter. B Lätt att boka möten – alla i branschen är där. B Bra seminarium om regleringar och branschviktiga frågor. B En möjlighet vara med och påverka politiska beslut. B Bra omvärldsbevakning. B Bra tillfälle att knyta till sig nya producenter. B Hjälper företag som vill hitta nya producenter i Sverige och ger tips om vad som behövs för att komma in på den svenska marknaden. B Knyter kontakter och utbyter kunskap med andra certifieringsorganisationer.


Fri Köpenskap v8 2017
To see the actual publication please follow the link above