Page 10

Kemivärlden nr 3 2017

Ljusnande framtid för life science Dagen avslutades med att Peter Legind-Hansen och Carsten Borring från Nasdaq First North, Danmark, ringde i den virtuella klockan för börsdagens slut med hjälp av Mats Leifland, Kerstin Jacobsson och Anette Orheim från Medicon Village. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017 nyheter bio BIOMARKÖRER. Det europeiska forskningsprojektet TRISTAN (Translational Imaging in Drug Safety Assessment) under ledning av kemiföretaget Bayer, ska utveckla translationella imagingtekniker som potentiella biomarkörer i preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. Tristan är ett public-private partnership som omfattar 21 partners från akademi, forskningsinstitut, små och stora företag. Deltar gör bl a Chalmers, Sahlgrenska akademin, Antaros Medical och Truly Labs. Tristan finansieras via Innovative Medicines Initiative (IMI) samt hälften in kind, totalt 24 miljoner euro. INVESTERING. Cobra Biologics investerar kommande två år ca 165 miljoner kronor i en expansionsplan i tre faser i Storbritannien och i Sverige för att möta ökad efterfrågan inom gen-och immunterapi. I Sverige fördubblas kapaciteten för produktion och karakterisering av högkvalitativt plasmid-DNA för vidare tillverkning av lentivirus och adenoassocierat virus (AAV) till tidiga faser av kliniska studier. SKAKAD. En ny studie från Sahlgrenska akademin visar att proteinet NF-L, neurofilament light, kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hur svår en hjärnskakning är. NF-L finns framförallt i nervcellernas långa utskott, axonerna. När huvudet utsätts för ett slag skadas axoner och NF-L frisätts i blodet där det kan mätas. (Neurology, Blennow). SKATTKAMMARE. En veritabel skattkammare av tänkbara läkemedelssubstanser kan finnas i penicillinsvampar, enligt en ny studie i Nature Microbiology som letts av Jens Nielsen, Chalmers. Det finns mer än 300 arter av Penicillum-svampar – organismer man kan hitta i allt från jord till ost. Den nya studien omfattar 24 arter, nio av dem nyligen sekvenserade. Forskarna har letat efter genkluster som kodar för syntes av sekundära metaboliter, som penicillin och hitta drygt 1300 kluster. Nielsens grupp kan nu transplantera genkluster till jästceller för att studera de substanser som de ger upphov till. Detta ses som ett verktyg för framtidens nya läkemedel – ett genomikbaserat angreppssätt för att hitta småmolekyler från mikroorganismer. The Future of Swedish & Danish life science har arrangerats av tidningen Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift sedan 2012, året efter att AstraZenecas forskningsenhet i Lund lades ner och lokalerna tömdes på forskare. Ganska omedelbart blev det klart att man skulle satsa på att fylla lokalerna på nytt, med verksamhet inom life science, det som idag är Medicon Village. Bland de drygt 40 utställarna fanns bland annat läkemedelstillverkare, rekryteringsbolag och tjänstebolag för life science (CRO), nystartade life science bolag, rekryteringsbolag, transportbolag och representanter för handelskammare från både Spanien och USA. Under hela dagen pågick förbokade möten, s k one-to-one meeetings. Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science, konstaterade att det idag tar i genomsnitt 17 år för en ny, godkänd sjukdomsbehandling att nå 80 procent av patienterna vilket är alldeles för lång tid. – I Sverige har vi ungefär samma innovationsnivå som i de stora innovationsstäderna i världen men få tar sig till färdiga bolag. Det måste vi ändra på. – Vi är också ett land där ingen har ett samlat ansvar för hälso- och sjukvårdsbudgeten. Den blir vad den blir utifrån 21 landsting och en massa företag. Men idag accepterar Sveriges kommuner och landstings arbetsgivar- och medlemsorganisation, SKL, att FoU och innovation är en del av sjukvårdssystemet, vilket är ett framsteg. Han konstaterade också att han ser en förändring i attityd: – De senaste 2-3 månaderna har jag haft möten med svenska universitet och universitetssjukhus som vill starta ett nationellt system för patologi, cellterapi och vi börjar med sällsynta barnsjukdomar och cancer. – Det är ett stort framsteg att folk förstår att vi måste agera mot ett internationellt system. Nordic Mentor Network (NOME) är uppbyggt efter en modell från det amerikanska universitetet MIT och anpassad till nordiska förhållanden. NOME lanserades förra året och drivs av Novo Nordisk Foundation och Accelerace, berättade Peter Berg. – En kritisk anledning till att vi inte lyckas skapa framgågnsrika bolag av alla våra innovationer och patent är brist på socialt kapital. Mentorerna väljs efter kompetens, inte nationalitet. Systemet är också ett lockbete för blivande mentorer som kan bygga egna nätverk. – Som mentor måste du stå helt utanför för att det ska fungera och menteen ska våga lägga alla sina problem på bordet. Niclas Nilsson från Leo Innovation pratade om läkemedelsföretagets modell för öppen innovation. Vem som vill kan testa sin molekyl i deras djurmodeller med fokus på psoriasis och eksem. – Din molekyl förblir hemlig om du vill. Vi är intresserade av funktionaliteten, sedan kan vi prata affärer om den fungerar. Ebba Fåhraeus, vd för Smile incubator i Medicon Village berättade att de senaste tre åren har de 20 bolagen dragit in sammanlagt 100 miljoner euro i finansiering. Programmet Health2b lockar deltagare även från andra delar av världen. – Företag har ont om tid att jobba på sina nätverk. Där kan vi stödja dem och utveckla nätverk som de kan utnyttja. Men allt är inte rosor: – Vi uppmuntras att samarbeta, men ska konkurrera om finansieringen. sa hon med riktning Anders Lönnberg. Vi behöver en ny modell här. BJ KONFERENS Femhundra deltagare, utställare och föreläsare kom till sjätte upplagan av the Future of Swedish & Danish life science i Lund den 30 mars. Anna Sandström, science relations director, AstraZeneca och Carl Borrebaeck, professor vid Institutionen för Immunteknologi och föreståndare vid Create Health. Drakarna i Dragons Den var Diana Muftic, Investment Associate, Novo Seeds, Hakan Goker, Senior Investment Director, Merck Ventures, och David Horn Solomon, Managing Partner, Sund Capital. 10


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above