Page 23

Kemivärlden nr 3 2017

De överenskomna internationella symbolerna för en sprängplatta kan lätt tolkas som att kupolen ska vändas från tryckkällan. Då kommer en reverse-buckling-typ att bli felvänd. De internationella symbolerna på tekniska ritningar för sprängplattor skiljer inte mellan forward-acting och reverse-bucklingtypen. Symbolerna kan mycket lätt uppfattas som en forward-acting typ 1. Sprängplattor är försedda med en märkplatta som sticker ut från flänsen där öppningstryck och andra specifikationer kan avläsas. Märkplattan är också försedd med en pil som visar flödesriktningen. Under en stressig arbetsdag kan denna lilla detalj förbises och vilket håll kupolen ska vändas/vänds ger inte i sig självt ledning om hur sprängplattan ska monteras. Det ställs inga särskilda utbildningskrav på de smeder som vanligen installerar sprängplattorna och om de får en teknisk ritning i handen där symbolen för sprängplatta liknar en forward-acting-typ, kan det vara en orsak till att reverse-buckling-sprängplattor installeras fel. Sålunda blir övertrycksskyddet äventyrat. "Inkuberade" olyckor. Inom olycksförebyggande verksamhet talar man om att olyckor är inkuberade – man lånar ett uttryck från biologin som syftar på att sjukdomsalstrande organismer kan ligga i dvala under lång tid för att blossa upp först när de rätta betingelserna uppstår. På samma sätt kan svagheter i design, felaktigt utförd installation av utrustning eller andra problem, ligga gömda i åratal och vänta på att en precis kombination av utlösande faktorer ska uppstå. Först då sker olyckan. Man talar om att sådana olyckor är "waiting to happen" – eftersom det inte finns Flödesriktningen visas på märkplattan. Återges med någon säkerhet i systemet. Det inträffar visserligen inga olyckor och inga tillbud eller near-misses. Men det beror inte på att anläggningen är säker. Det beror uteslutande på att den utlösande händelsen inte har uppstått ännu. Det är i ljuset av detta man ska se HAZOP och andra metoder för förebyggande riskanalys som just vid systematisk granskning försöker avslöja sådana dolda svagheter och eliminera dem innan det händer något. I förra numret av Kemivärlden 2 beskrevs en olycka med en tank som brast på grund av inre övertryck. Tankens övertrycksskydd bestod av en sprängplatta av reverse-buckling typen med ett certifierat öppningstryck på ca 45 kPa. Men sprängplattan var felvänd. Leverantören bedömde att sprängplattan skulle klara ett övertryck på 150 kPa, förmodligen högre. Det kunde tanken inte tåla. Händelsen är ett bra exempel på en dold svaghet i designen. Svagheten fanns där sedan länge då en smed installerade sprängplattan felvänd; den mänskliga faktorn. Först efter en inkubationsperiod på flera år inträffade den utlösande händelsen: en nivåmätare slutar fungera. Inte särskilt dramatiskt alls. Detta är också ett exempel på hur viktigt det är att dela erfarenheter över branschgränser. För visserligen inträffade det inga varningar eller near-misses på det aktuella företaget, men det gjorde det kanske på andra företag med motsvarande tankar och sprängplattor. Forward-acting sprängplatta: kupolen är konvex. tillstånd från Fike. Reverse-buckling sprängplatta: kupolen är konkav. Flödesriktningen visas på märkplattan. Återges med tillstånd från Fike. Händelser som denna delas helt enkelt inte. Liksom det bara kan tillskrivas ren och skär tillfällighet att just den här händelsen blir beskriven och spridd i en större krets. Slutsats. Sprängplattor är en billig och effektiv övertryckssäkring. Det är viktigt att de vänds rätt. Man kan kontrollera att en sprängplatta är rättvänd genom att avläsa märkplattan och se vilket håll pilarna pekar. Den kontrollen kan enkelt utföras när anläggningen är i drift. Slutord. Inlägget är skrivet som frivilligt arbete och jag har inte mottagit något stöd. Jag uttalar mig som privatperson, inte på uppdrag av arbetsgivare eller andra. E-mail: Frank Huess Hedlund: fhhe@cowi. com Artikeln är först publicerad i Dansk Kemi, nr 4/2016. http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/ DanskKemi/2016/5/ Källor: 1. Hedlund FH, Selig RS, Kragh EK. Large Steel Tank Fails and Rockets to Height of 30 meters - Rupture Disc Installed Incorrectly, Safety and Health at Work (2016), http://dx.doi.org/10.1016/ j.shaw.2015.11.004 (Open Access). 2. Dansk Kemi, nr. 4, 2016. http://ipaper. ipapercms.dk/TechMedia/DanskKemi/ 2016/4/(Översatt och återpublicerad i Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift Nr 2, 2017) K B Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017 23


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above