Page 29

Kemivärlden nr 3 2017

Studiebesök på Riksantikvarieämbetets Kulturvårdslaboratorium, Kaj Thuresson i labbrock. medlemsnytt Nordiskt samarbete stärker positionerna Alla de nordiska kemisamfunden befinner sig i en förändringsfas framförallt styrd av "internetiseringen". Veckan efter påsk var det dags för representanter från de olika kemisamfunden i Sverige, Norge, Finland och Danmark att träffas igen. Dessa möten har en lång tradition, udda år, för att dela goda exempel och erfarenheter samt att förbereda frågor av gemensamt intresse, som nomineringar till den Europeiska kemiorganisationen EuCheMS och den internationella organisationen IUPAC. De deltagande föreningarna bildades samtliga i slutet av 1800-talet och har mycket liknande struktur med sektioner och lokala kretsar samt en tidskrift. Man driver också mötesverksamhet och konferenser inom kemiområdet. Vi ser dock att alla samfund befinner sig i en förändringsfas där mycket fokus ligger på vilket utbud de yngre kemiintresserade vill ha nu när mycket finns gratis på nätet och engagemangen allmänt i föreningslivet går ned. Trender som snappades upp var ökad digitalisering av medlemstidningarna samt att vara synligare på Facebook. Tidskriften Dansk Kemi har kanske gått längst och är numer även en del av Kemifokus som har både hemsida, nyhetsbrev och facebooksidan UNGKEMI. Kemifokus har dagliga uppdateringar av kemibranschen och i dagsläget finns det mer än 1700 sökbara artiklar på hemsidan. Flera föreningar breddar också verksamheten där närliggande små föreningar kan ingå i bredare samfund som självständiga sektioner. Länderna är mycket lika ur ett kemiperspektiv; man har en kemisk industri, kemi finns som ett eget ämne på alla utbildningsnivåer och samfunden har en lång historia som nätverk för dem med kemiutbildning eller helt enkelt ett intresse för kemi. Samtliga ser också ett behov av att synas mer i den politiska debatten, t ex inom utbildningsområdet, och här finns det både saker att lära av varandra men också direkta vinster i och med att man snabbt kan få fram information om vad som fungerar eller inte fungerat i de olika länderna, till exempel inför remissvar om nya utbildningsplaner m.m. Denna gång hölls mötet i Visby och förutom diskussionerna ingick ett mycket uppskattat studiebesök på Riksantikvarieämbetets Kulturvårdslaboratorium som bl a har flera unika analysinstrument, några av dem portabla (om än med viss ansträngning). Helena Grennberg, Lars Öhrström, Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet. Representanter för de nordiska kemisamfunden träffades i Visby. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017 29


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above