Page 3

Kemivärlden nr 3 2017

ledare Vem var hon? Tidskriften Nature publicerar så kallade milestones, den senaste om antikroppens historia, hur de upptäcktes, forskningsgenombrott etc. I presentationen dök efter ett par Nobelpris och Coombs test, det typiskt svenska namnet Astrid Fagreus upp. Hon publicerade 1947 en genombrottsartikel om att antikroppar bildas i plasmacellerna i blodet. Enda googleträffen var det labb på Karolinska Institutet som bär hennes namn. Texten på wikipedia är på tyska. En dödsruna finns, på engelska. Det är ödet för många kvinnliga forskare och naturvetare, glömska. Nu kan det åtgärdas relativt enkelt, åtminstone på Wiki. Eller varför inte med en artikel i denna tidskrift. www.nature.com/milestones/index. html FRÅGAN OM EKOLOGISK produktion av livsmedel är ett rött skynke i båda ändar av åsiktsskalan. Socialdemokraternas partikongress beslutade nyligen om politiska riktlinjer för sin miljö-och klimatpolitik. Bland annat att "öka svensk ekologisk produktion för att möta ökad efterfrågan". Borde inte ett sådant beslut baseras på vetenskaplig evidens för att det bidrar till ett bättre samhälle, bättre mat åt fler. Hållbar livsmedelsproduktion, som inte utarmar jordar och vatten eller är beroende av olja eller spridning av kemiska produkter vars påverkan på flora och fauna vi inte känner, måste vara målet. Det finns t ex en utbredd oro bland biologer för kollapsande bipopulationer. Å andra sidan kan vi inte bygga matproduktion i stor skala på idéer som biodynamisk odling. Det ekologiska regelverket förbjuder t ex användning av syntetiska, essentiella aminosyror i hönsfoder. Ekohöns får fiskmjöl. Hållbart? Och kanske källan till de högre halterna av dioxiner och PCB som hittats i ekoägg. Regelverket förbjuder även GMO trots att den nya CRISPR tekniken troligen skulle ge bättre eko-grödor. Politikerna behöver förse samhället med incitament som gynnar det hållbara, inte det befintliga. Ge oss en ny grön, evidensbaserad revolution. SLUTAR MED ETT CITAT från vårt välbesökta event i Lund i mars. Niclas Nilsson, Leo Innovation, sa: "Så snart man jobbar i Danmark förlorar man lite Sverige ur sikte. Eftersom det går bra för dansk life science." Om danskarna kan lyfta blicken från den egna plånboken och svenskarna ta till sig affärskompetens från andra sidan sundet, kanske vi skulle komma någonvart i översundetsamarbeten. Med vänliga hälsningar Boel Jönsson Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift Nr 3 2017 Upplaga: 7 500 ex Postadress Box 72001 181 72 Lidingö Besöksadress Tryffelslingan 10 Tel 08–670 41 00 Fax 08–661 64 55 info.kemivarlden@mentoronline.se Hemsida www.kemivarldenbiotech.se Chefredaktör och ansvarig utgivare Boel Jönsson, bj boel.j@mentoronline.se Redaktör Erika Lindbom Sierakowiak, els Föräldraledig Grafisk form Julian Birbrajer Layout, Annonsmaterial och Repro Exakta Media Tel 040-671 77 00 www.exakta.se Externa skribenter i detta nummer: Lennart Bergström Gittan Cedervall (frilans) Ulf Ellervik Frank Huess Hedlund Anders Lennartsson Björn Lindeke Reiner Lomoth Martin Ragnar Inna Sevelius (frilans) Petter Persson Villy Sundström Kenneth Wärnmark Affärsutvecklingschef Maria Eriksson, 08 - 670 41 86 maria.e@mentoronline.se Föräldraledig Vikarierande mediechef Ndumbe Bah Öhman, 08-670 41 65, 073-6825365 ndumbe.ohman@mentoronline.se Prenumeration Prenumeration digitalt paket 1 år 1 145 kr (app + e-tidning, Kemivärlden Biotech som papperstidning ingår utan extra kostnad) Priset är exkl. moms 25 % och gäller inom Sverige. Kontakt kundtjänst: kemivarlden@pressdata.se. tel +46 (0)8 799 62 18, fax +46 (0)8 98 45 72, postadress Kemivärlden Biotech, Box 610, 832 23 Frösön. Prenumerationsärenden medlems- och avtalsprenumerationer, prenumeration@mentoronline.se, tel +46 (0)8 670 41 10, fax +46 (0)8 661 64 55, postadress Box 72001, 181 72 Lidingö. För ej beställt material ansvaras ej. Allt redaktionellt material lagras elektroniskt för distribution online eller via andra elektroniska media. Externa medarbetare måste meddela eventuellt förbehåll. Kemivärlden Biotech ges ut av Mentor Communications AB. Kemisk Tidskrift är medlemstidning för Svenska Kemistsamfundet och Svenska Kemiingenjörers Riksförening. Tidningen går ut till samtliga SwedenBios medlemsföretag samt till medlemmarna i föreningen SwedNanoTech. Redaktionsråd Ordf. Ulla Nyman, IKEM, Anna Assarsson, Lund, Henrik Kusar, KTH, Anna Kärrman, Örebro universitet, Petter Persson, Lunds universitet, Leif Jönsson, Umeå universitet, Olle Matsson, Uppsala universitet, Daniel Brandell, Uppsala universitet (nyval) Henrik Sundén, Chalmers (nyval) issn-nummer 1650–0725 Tryck Exakta Print Omslag Apelsinsorbet, läs recept på sidan 18 Bild shutterstock Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017 33


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above