Page 34

Kemivärlden nr 3 2017

sista sidan Radiumvatten – Från beprövad oerfarenhet till vetenskap Av Björn Lindeke, professor emeritus, läkemedelskemi, Uppsala universitet, ledamot, Svenska kemisamfundets kemihistoriska nämnd  Iområden med förhöjda halter av uran och radium i berggrunden finns ibland förhöjda halter av uran, radium och radon även i grundvattnet. I dagens villatidningar möts vi av annonser med frågeställningen – dricker du radon? – som marknadsför filterutrustning för avskiljning av radon. För hundra år sedan sågs intag av radioaktivt vatten som en riktig hälsokur. År 1903 fick Henri Becquerel och makarna Curie Nobelpriset i fysik för upptäckten av den spontana radioaktiviteten med tillhörande strålningsfenomen. Nya upptäckter ger förhoppningar om nya vägar till sjukdomsbot. Man hävdade med emfas radiumets egendomliga krafter. Radium-, torium-, polonium- & uranpreparat var fritt tillgängliga för allmänheten. Ett engelskt företag sålde i mån av tillgång ren RaBr2, ett annat, Harrington Brothers, radiumsalter och uranmineral. Nelson & Co tillhandahöll poloniumsulfid i engramsrör och Auer Company toriumtandkräm. Radioaktiva prover skickades hur som helst med posten. I Sverige hävdades okritiskt att Radium botar; - gikt, reumatism, ischas, håll över länderna, sömnlöshet, nervositet & nervsmärtor, ämnesomsåttningssjukdomar, dålig aptit & matsmältninmg, blodbrist & trötthet vissa nervsjukdomar, svaghetstillstånd och åderförkalkning. ”Preparatet Miradium innhåller äkta radium och rekommenderas av läkare – Skriv till Apoteksvarucentralen Vitrum, Stockholm.” Detta luktar kvacksalveri men faktum var att flera svenska läkare under 1910-talet ansåg sig ha fått goda erfarenheter vid behandling med radiumpreparat. I början av 1900-talet hade man upptäckt att flera kända källvatten på kontinenten var radioaktiva. Radium sönderfaller och ger upphov till gasen radon som är löslig i vatten. Enligt den beprövade oerfarenheten skulle dessa vatten vara extra nyttiga och man började framställa radioaktiva mineralvatten. Apotekarnes sålde t.ex. ”koncentreradt radiumvatten i kartonger om 3 flaskor”. Det fanns många som på fullt allvar och med föregiven vetenskaplighet hävdade denna falska tro och Nordisk Familjeboks Uggleupplaga från 1913 berättar att: ”Det i Sverige finns en patenterad apparat, genom hvilken hvar och en själf kan göra det mineralvatten han vill dricka radioaktivt i den grad han önskar.” Sökandet efter naturliga källor med höga halter radioaktivitet var omfattande under 1920 och 30-talen. Vid mitten av 1920-talet var radioaktivt vatten högsta mode och påstods hjälpa mot det mesta från reumatism till huvudlöss. På 1920-talet startades t ex i Hemberga utanför Stockholm en hälsobrunn med radioaktivt vatten. Stockholmarna vallfärdade dit för att kurera sig. Från en källa i Älvdalen såldes radiumvatten under ett fåtal år under 1920-talet. Till en början fraktades vattnet i 50-literskrukor per järnväg till några storhotell i Stockholm men sedan tillsatte man kolsyra och buteljerade drycken. År 1765 besökte Adelswärd och bröderna Gahn källan på sin Dalaresa. "Då man skakade vattnet i ett glas kändes en faslig stark svafvel lukt, nästan som ur en nyss utskuten bössa.” I Gahns medvetende existerade dock ingen radioaktivitet. Uran upptäcktes först på 1780-talet och det skulle dröja ytterligare 100 år innan dess radioaktivitet upptäcktes. För vatten på flaska kan också Västerselskällan utanför Örnsköldsvik nämnas. Radioaktivitet syns inte, luktar och smakar inte. Bie hälsobrunns mineralvattenfabrik vid Augustenbad utanför Katrineholm, m fl, började tillverka radioaktiva läskedrycker som Bie ananas, framställd av högradioaktivt hälsovatten. Fram till 1955 kunde örebroarna förfriska sig med vatten från Hjärsta. RADI Vichyvatten var enligt etiketten ”framställt av hälsobringande, starkt radioaktivt mineralvatten av sällsynt renhet”. Redan Becquerel märkte av radioaktivitetens skador i form av ett brännmärke på huden från ett radioaktivt preparat. Oerfarenheten ersattes av kunskap och vetenskapen lär oss nu att radon i mark och vatten kan övergå till luften som man andas in. En radonhalt i vattnet av 1 000 Bq/l beräknas bidra med ca 100 Bq/m3 till inomhusluften. Radon i inomhusluften är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer och orsakar varje år ca 500 lungcancerfall i Sverige. Då halveringstiden hos 222Rn är 3,8 dygn torde emellertid risken med, och effekten av, radon i vatten på flaska, till skillnad från den av 226Ra (t½=1602 år) varit högst begränsad. De har påtagligt skilda bäst före datum. K B Originalet till Radium är en affisch som finns på KB. De andra två finns på Farmacihistoriska museet. 34 Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above