Page 36

Kemivärlden nr 3 2017

På AstraZeneca tror vi på forskningens möjligheter att förändra behandlingen av allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt- sjukdomar, diabetes, KOL och astma. Forskningen driver oss att tänja gränserna för vad som är möjligt. AstraZeneca är ett av mycket få renodlade bioläkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt och utveckling till tillverkning, marknadsföring och distribution. Vi bedriver verksamhet i mer än 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag. På våra anläggningar i Göteborg och Södertälje bedriver vi forskning och utveckling, produktion och marknadsföring. Läs mer på astrazeneca.se Forskningens möjligheter Betaceller i bukspottkörteln i olika skeden av förnyelse. AstraZeneca bedriver forskning för att hitta läkemedel som kan stimulera tillväxten av betacellerna i bukspottkörteln, eller IUDPNDOODGLƬHUHQWLHULQJDYDQGUDFHOOHU till insulinproducerande betaceller. AstraZeneca | 151 85 Södertälje www.astrazeneca.se 1020896.011 Posttidning B Returadress Mentor Communications AB, Box 72001, S-181 72 Lidingö Adressändring: prenumeration@mentoronline.se


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above