Page 6

Kemivärlden nr 3 2017

nyheter kemi FORSKARPRISER. Årets fem Göran Gustafsson-pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor. Kemi går till Anja-Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi, Stockholms universitet, ”för syntes, studier och applikationer av joniska vätskor”. Molekylär biologi går till Claudia Köhler, professor i molekylärbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala ”för hennes banbrytande studier av genreglering, epigenetik och artbildning i växter med backtrav, Arabidopsis thaliana, som modellsystem”. Matematik går till Robert Berman, professor, Chalmers tekniska högskola, fysik till Val Zwiller, professor, KTH. I hans avancerade labbutrustning finns framtidens tekniska verktyg som kvantljuskällor och kvantdetektorer. Medicin går till Henrik Ehrsson, professor, Karolinska Institutet. Se www. kva.se. MÄTNING. Gustavianum i Uppsala öppnade den 22 april sin största utställningssatsning på många år, Drömmen om det exakta. Det är en utställning om 1800-talets mätrevolution inom naturvetenskapen, en historisk tid med relevans idag. Genom att fokusera på mätning, mättekniker och mätapparater blev svenska forskare under 1800-talets andra hälft världsledande inom flera områden som kemi, spektroskopi och astronomi. Se www.gustavianum. uu.se MEDALJ. Vivi-Ann Långvik, avgående föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj för att ha stöttat Sveriges kemilärare i deras undervisning och därmed deras elever. Hon är universitetslektor och har varit föreståndare för KRC sedan 2002 och har arbetat med att utveckla kurser och undervisningsmaterial för kemilärare på alla stadier. Verksamheten har breddats genom samverkan med övriga naturvetenskapliga resurscentra i Sverige, som skapats med KRC som förebild och inspiration. CELLULOSA. Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som Vinnova nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, LInköpings universitet, RISE BREXIT Nytt brittiskt regelverk för kemikalier? BReach eller UKReach, en brittisk version av EUs Reach-förordning, är en trolig följd av brexit. Men om det blir en kopia av EUs är en öppen fråga. Storbritannien måste bygga upp en organisation som gör allt som den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) gör nu. Vi behöver ett slags pass-system för kemikalier som inkluderar ett ömsesidigt erkännande. UKReach vid sidan av EUReach skulle kunna bli en smidig juridisk lösning, men politiskt sett kan det bli problematiskt, säger Elizabeth Shepherd, expert på kemi- och miljölagstiftning hos juristbyrån Eversheds Sutherland, som agerar rådgivare åt många kemiföretag och som även brexit-vittnat inför parlamentets miljöutskott. Inför landets utträde ur EU är britterna i färd med att kopiera in all EU-lagstiftning i de brittiska lagböckerna för att i ett andra steg se över vilka lagar man vill behålla och vilka man vill skrota. Men regeringens upphävelselag (Great Repeal Bill) har stött på problem framför allt inom miljöområdet, där ungefär en tredjedel av lagarna visat sig svåra att kopiera rakt av eftersom de är knutna till unika EU-förfaranden och i förlängningen även EU-domstolen. Kemikalieförordningen Reach är en av de verkligt bekymmersamma eftersom den rör registrering hos den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. – Med rätt avtal skulle vi nog kunna se till att nästan säkra ”business as usual” för kemiföretagen. Men det kommer att kosta och vi britter går miste om vår stol vid förhandlingsbordet. Därmed är det risk för att vi hamnar på efterkälken när nya regler eller standarder tas fram, säger Elizabeth Shepherd, som även poängterar att Reach bara är en del av EUs kemikalielagstiftning som i sin helhet måste tas om hand vid EU-utträdet. Smidiga brexit-lösningar efterfrågas givetvis av kemiföretag i såväl Storbritannien som i EU. Kemimarknaden är ju kraftigt integrerad "I värsta fall hamnar vi i en situation där vi inte har laglig rätt att sälja kemikalier till kunder i EU." med ett ömsesidigt beroende av import och export. – I värsta fall hamnar vi i en situation där vi inte har laglig rätt att sälja kemikalier till kunder i EU. Men eftersom merparten av de brittiska kemiföretagens import och export sker med EU har vi inget val. Vi måste göra allt för att se till att undvika ett sådant scenarium. Reglerna måste helt enkelt samfungera för fortsatt obehindrad handel, säger Steve Elliott, vd för branschorganisationen Chemical Industries Association, CIA. Detta är det budskap som Steve Elliott och CIA nu ständigt upprepar för den brittiska regeringen. Den omedelbara uppgiften är att bevara så mycket som möjligt av det britterna för närvarande har gemensamt med sin största marknadspartner. CIA för en intensiv lobbyverksamhet för att säkerställa kontinuitet för kemiindustrin. CIA pekar också på de väsentliga investeringar som den brittiska industrin redan gjort i Reach-systemet. – Brittiska kemiföretag har hittills bidragit med runt 5 500 Reach-registreringar; näst flest efter tyska företag, säger Steve Elliott. Inför brexit-förhandlingarna Reach Reach-förordningen omfattar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen och ålägger den som tillverkar eller importerar kemikalier i viss mängd per år att registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Ämnen som inte är registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden. menar han att EU oroar sig i onödan för att få en granne med mindre stränga standarder inom miljöområdet. – Det är inte alls vad vi siktar på. Men det är sant att vi britter har en mer riskbaserad inställning när vi fattar beslut som rör miljön. Personligen oroar jag mig för att EUs kemiindustri riskerar att förlora sin konkurrenskraft om man inte anammar en mer proportionell balans vid riskbedömningar, säger han. En urholkning av miljölagstiftningen inklusive kemikaliehanteringen via en mindre sträng brittisk version av Reach i brexits kölvatten är dock något som oroar ett flertal brittiska miljöorganisationer, som därmed även är mer benägna att tala om BReach snarare än UKReach. Gittan Cedervall Chefen för branschorganet Chemical Industries Association, CIA, Steve Elliott vill se mer balanserade riskbedömningar inom såväl eventuellt nya UKReach som existerande EUReach. Kemi- och miljöjuristen Elizabeth Shepherd uppmanar brittiska kemiföretag att se till att avtal om datautbyte tecknade inom ramen för Reach kommer att gälla även efter Storbritanniens EU-utträde. 6 Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above