Page 8

Kemivärlden nr 3 2017

ANALYS Söker metaboliter av nätdroger Forskare vid Linköpings universitet ska i samverkan med norska Chiron hitta metaboliter av nya nätdroger för analys i urinprover. Arbetet ingår i ett Eurostarsprojekt, Psychomics, som finansieras via Vinnova. Metaboliterna, nedbrytningsprodukterna av drogen, bildas i levern för att ämnet ska bli mer vattenlösligt och kunna kissas ut. För att ta reda på exakt vilken substans en person har tagit analyseras just urinprover och forensiska laboratorier världen över behöver därför ha tillgång till metaboliter av aktuella nätdroger. Projektet bygger på samverkan mellan linköpingsforskare och det norska företaget Chiron som är specialiserade på att syntetisera avancerade substanser för forskning och analys Jon Eigill Johansen inom en rad olika områden, bland annat droger. – Vi är t ex de enda i Europa som har tillstånd att framställa Carfentanil eller carfentanyl, berättar Jon Eigill Johansen, vd för Chiron. Carfentyl är en ultrapotent syntetisk opoid, ca 10 000 gånger starkare än morfin och 100 gånger mer potent än fentanyl. Enda användningsområdet är för att söva stora djur som elefanter. Substansen binder mycket starkt till opoidreceptorn och stänger av produktionen av en rad ämnen i hjärnan. Jon Eigill Johansen berättar att sångaren Prince dog av inte av carfentanyl men ett derivat av fentanyl. I USAs delstat Ohio Johan Dahlén dog förra året runt 300 personer som fick carfentanyl utan att veta om det. I Norge har den första personen nyligen dött av drogen, köpt på nätet. Nya nätdroger tillkommer ständigt. Möjligheterna att identifiera de nya substanserna på narkotikamarknaden ska helst utvecklas lika snabbt. – Ofta har de som säljer nätdrogerna ingen aning om vilka effekter drogerna har och ännu mindre vad som är en lagom dos, säger Peter Konradsson, professor på institutionen för kemi, biologi och fysik (IFM). Exempelvis orsakade drogen akrylfentanyl, som har flera hundra gånger så stark effekt som morfin, flera dödsfall i Sverige under 2016. – Det kommer massor av nya psykoaktiva substanser (NPS) varje år och oftast behövs metaboliterna för att identifera dem eftersom själva drogen bryts ned i levern. Varje ny substans har en ny uppsättning metaboliter och det är ett rätt omfattande arbete att ta fram metabolituppsättningar, säger Johan Dahlén, docent vid IFM. – Bara genom att lägga till en metylgrupp kan man få en ny NPS med flera gemensamma metaboliter. Skillnaden mellan akrylfentanyl och fentanyl är bara en dubbelbindning, till exempel. För oss gäller det att hitta de unika metaboliterna som vi syntetiserar och verifierar. Peter Konradsson Peter Konradsson betonar att de inte jobbar med de farligaste substanserna. – Vi har studenter och kan inte riskera att de råkar illa ut. – Det är ett väldigt fascinerande område, psykoaktiva substanser. Vad händer egentligen i hjärnan och hur kan en människas beteende förändras så mycket. Det är ju grunden för vårt arbete. Projektkonsortiet för Psychonomics består av forskare med olika kompetensområden. LiU-kemisterna har kunskapen att syntetisera och analysera metaboliter av NPS. Vid den medicinska fakulteten på LiU används biologiska system, som humana levermikrosomer, som kan producera metaboliter på ett sätt som liknar det som sker i kroppen. Chiron har erfarenhet av att i större skala tillverka NPS och deras metaboliter och har överblick av NPS-marknaden genom sitt kontaktnät inom den forensiska världen. Psychomicsprojektet har beviljats 1,5 miljoner euro (ca 14 miljoner kronor) inom programmet Eurostars genom Vinnova. I kemidelen av projektet jobbar en doktorand, två mastersstudenter och en senior forskare. Linköpings universitet driver också tillsammans med Rättsmedicinalverket i Linköping ett strategiområde för forensisk vetenskap. Det startade förra året och får inledningsvis två miljoner kronor per år. BJ Carfentanil eller carfentanyl (också känd som 4-carbomethoxyfentanyl) är en analog av den syntetiska opioiden fentanyl. nyheter kemi läkemedelskandidater testas mer effektivt i cellodlingar mer lika naturlig vävnad. Celler för transplantation kan troligen också utvecklas bättre i en tredimensionell struktur. Resultaten publicerats i tre olika tidskrifter: Nanomedicine, Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology och Molecular and Cellular Neuroscience. De två första artiklarna beskriver studier av humana hjärnstamceller, den tredje ett försök med näthinneceller. ÖKAR. Färg- och kemikoncernen AkzoNobel presenterar en ny vison: att till 2050 ska bolaget vara 100 procent baserat på förnybar energi och helt koldioxidneutralt. Visionen innebär eliminering av koldioxidutsläppen, enbart använda förnybar energi (idag 40 procent) och fortsätta ta fram innovativa produkter som möjliggör för kunderna att minska sin miljöpåverkan. KOFODER. Sojamjöl kan med framgång ersättas av rapsmjöl som foder till mjölkkor enligt en ny doktorsavhandling av Helena Gidlund vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). När korna utfodrades med rapsmjöl istället för sojamjöl resulterade det i högre mjölkavkastning och bättre kväveeffektivitet. Avhandlingen föreslår förbättrad optimering av proteinutfodring till mjölkkor genom minskade mängder proteintillskott och mer mikrobiellt protein. SOLENERGI. Tillväxten av solenergi har fördubblats de två senaste åren rapporterar Greenbyte som publicerar en global solenergikarta. Den visar ackumulerad, installerad solenergikapacitet per land, kontinent och för hela världen, mellan 1992 och 2015, utom länder med mindre än 25 MW solenergi installerad i slutet av 2015. Kartan är ett samarbete mellan mjukvaruföretaget Greenbyte och branschorganisationen Solar Power Europe. www.greenbyte.com/resources/ evolution-of-solar-power. RÄTTELSER. Månadens avhandling i nr 2 av Kemivärlden var skriven av Dennis Åsberg, Karlstads universitet. Professor Peter Nilsson, en av undertecknarna av debattinlägget på sidan 26 i samma nummer är prodekan. 8 Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above