Page 18

Packmarknaden nr 8 - 2015

PACKSTANDARDEN HYPERAKTUELL FÖRHANDLING SIS följer nogsamt förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). För att ett handelsavtal mellan EU och USA ska kunna fungera behövs synkroniserade processer för att ta fram standarder, samt innehållet i standarder. Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström anses väl informerad kring standardisering. Ett centralt hinder för TTIP är problematiken med olika standardiseringssystem i USA och EU. USA har cirka 600 standardiseringsorganisationer. Vissa är delstatliga vissa är styrda av branschstandarder. ANSI (American National Standards Institute) kan inte upphäva konflikterande delstatsstandarder och detta gör att vi i Europa ligger på en annan nivå inom standardisering. Det vill säga, det är mycket enklare för USA att efterleva regler och standarder i Europa än vad det är för Europa att efterleva regler och standarder i USA. Det man diskuterar nu är att skriva in en mekanism så att transatlantiska standarder kan få 18 Packmarknaden 8/2015 företräde. SIS har flaggat för regeringen att vi är redo att träda in i det fall vi kan vara en del i den mekanism som måste komma på plats för att realisera transatlantiska standarder. FÖRPACKNINGARS MILJÖPÅVERKAN SIS leder ISO-arbetet med Förpackningars miljöpåverkan. Det finns sex standarder som innehållsmässigt är väldigt lika de europeiska standarderna som är harmoniserade med det europeiska förpackningsdirektivet, PPWD. PPWD har de senaste åren varit aktuellt för revidering men den politiska scenen har hindrat framfarten. I nuläget är det europeiska kommissionens framtagande av en cirkulär ekonomi som inväntas. Enligt uppgift kommer den att presenteras den 2 december och efter det kan det förväntas att PPWD börjar revideras. EN STANDARD DU INTE VISSTE FANNS? Vet du att det är bredden på oxes bakdel som styr mycket av branschens förutsättningar? Den inofficiella versionen om lastpallens bakgrund är att lastpallen motsvarar bredden på baken av en oxe. Lastpallens dimensioner är satta så att två pallar passar i en järnvägscontainer och därmed satta efter bredden på rälsen. Rälsens dimensioner kommer från den engelska rälsstandarden som i sin tur är anpassad efter de engelska vägarna. De engelska vägarna byggdes en gång i tiden av romarna så att de kunde dra oxkärror på dem. Oxkärrorna drogs av två oxar. En lastpall är alltså bredden av en oxbak. Vem vet hur sann berättelsen är, men vad vi vet är att det finns en standard som mer i detalj specificerar denna bredd, nämligen SS-ISO 680 Lastpallar för interkontinental hantering av gods - Huvuddimensioner och toleranser. Håll dig uppdaterad om standarder på förpackningsområdet. De kan påverka din verksamhet på ett avgörande sätt. För mer information kontakta Sara Norman på SIS, sara.norman@sis.se, www.sis.se Sara Norman The Hinza Green Plastic bag is made from ’green plastic’ that is based on a renewable raw material – sugarcane. A renewable raw material is a natural resource that is constantly being regenerated, unlike a fossil raw material such as oil, which can take millions of years to form. When sugarcane is growing, it absorbs carbon dioxide from the atmosphere. When green plastic made from sugarcane is burned, the carbon dioxide is released back into the atmosphere. As the amount of carbon dioxide does not increase, as is the case when ordinary plastic from fossil raw materials is burned, there is no impact on our climate. Green plastic is recycled in the same way as ordinary plastic. www.hinza.se For more information visit www.fkur.com www.fkur-biobased.com


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above