Page 30

Packmarknaden nr 8 - 2015

Tillväxt för bioplaster – men inte i Europa Intresset för bioplaster är större än någonsin och marknaden för dessa kommer att öka kraftigt. Det finns till och med dem som tror att de biobaserade plasterna kommer att öka så till den grad att de med tiden nästan helt och hållet tar över plastmarknaden. Text & Foto: Malin Folkesson Användningen av plastmaterial är en marknad i tillväxt. Plastmaterial, tillverkade med förnybara material med “kort livscykel” ökar betydligt snabbare än dem som baseras på fossilt material med “lång livscykel”. Vid konferensen “Raka spåret in i Bioplastframtiden!” i Lund visade Nils Hannerz 30 Packmarknaden 8/2015 från Ikem, data som pekar på detta. 2013 producerades det knappt två miljoner ton bioplastmaterial. 2020 beräknas volymen uppgå till 16 miljoner ton, en ökning med 400 procent. Om att så skulle bli fallet finns knappast några tvivel. Flera stora varumärken som IKEA, Coca- Cola, Lego, Tetra Pak, Unilever med flera är mycket tydliga med att visa sitt intresse av bioplaster. Dessvärre beräknas den andel biobaserad plast som tillverkas i Europa (17 %) sjunka kraftigt, och halveras de kommande åren. – Detta gör mig oerhört orolig som branschföreträdare. Varför växer den marknaden inte mer i Europa?, sa Hannerz. PET FÖRVÄNTAS ÖKA MEST PET är den grupp av biomaterial som förväntas växa snabbast. Starka tillämpningsområden ses som förpackningar, textil och konsumentprodukter, men en fördubbling förutspås även inom bilmarknaden. Idag används 85 000 ton inom det segmentet. Inom fem år förutspås det en ökning till 142 000 ton. En annan föredragshållare var Åke Rosén från Gaia BioMaterial AB. Han sa bland annat att vi redan idag skulle kunna ersätta 80 procent av alla tillämpningar med bioplast. – Vi måste skapa ett behov hos konsumenterna och utbilda politikerna att införa nedbrytbara plastpåsar istället för de vi använder idag. MÅSTE KUNNA ÅTERVINNAS Ignacy Jakubowicz från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, sa att det nog inte finns något material som väcker så mycket känslor som plaster och bioplaster. Hans föredrag hade titeln “Är bioplaster hållbara?” – Vi kan göra exempelvis, polyeten som är bionedbrytbar, men vi kan även göra polyeten som håller i 200 år beroende på vilka tillsatser vi väljer, sa han. Att använda förnybara råvaror med “kort livscykel” är bra, men hållbarhet måste alltid stå över förnybarhet precis som att återvinningsbarheten är lika viktig som förnybarheten, sa han. – Bioplaster måste kunna återvinnas för att de ska bli resurseffektiva och miljövänliga alternativ i framtiden. I framtiden kommer andelen biobaserade plaster att öka för att nästan helt ta över och utmana de fossila plasterna. Men, menar Jackubowicz. Det finns massor av arbete som väntar innan vi har ett hållbart system på marknaden. BIOPLASTER I FÖRPACKNINGAR Bioplaster i förpackningsapplikationer förväntas öka mest. Intresset var stort när bioplasternas intåg på marknaden analyserades på seminariet “Raka spåret in i Bioplastframtiden!”


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above