Page 31

Packmarknaden nr 8 - 2015

EnkelWell BigWell MiniWell DekorWell ArkWell WellDynor Oöverträffat som omslagsmaterial 5`OL 7KHSRZHURISULPHSDFNDJLQJ Packmarknaden 8/2015 31 EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF HOSE END SPRAYERS - THE ORIGINAL ON THE EUROPEAN MARKET spripac.com M&CO Reklambyrå 0345 304 20 | kinnaredswell.se AIRGOBAG – snabb och säker lastsäkringskudde  Fördelar med Airgobag • Snabbfyllande • Slitstark (högt motstånd mot punktering) • Fukt- och vattenavvisande • Tidsbesparande • Lätt att tömma • Tyst vid påfyllning • Säker för både användare och mottagare Välkommen att kontakta oss på tel 0322 – 66 78 00 eller info@forankra.se för demo och prover! Säkrar allt gods i rörelse™ www.forankra.se 0RGXOSDFZDVIRXQGHGLQ6LQFHWKHQZHKDYH JURZQWREHDOHDGLQJPDQXIDFWXUHURIVWDQGDUGDQG VSHFLDOSODVWLFSDFNDJLQJSURGXFWVIRUHIIHFWLYHDQG IXQFWLRQDOSDFNDJLQJVROXWLRQV)OHLELOLW\NQRZKRZDQG KLJKTXDOLW\SURGXFWVDUHRXUNH\ZRUGV:HKHOSFUHDWH WKHPRVWHIILFLHQWVROXWLRQVIRU\RXUSDUWLFXODUQHHGV :HKHOS\RXIURPDQLGHDWRHQGSURGXFW:RXOG\RX OLNHWRNQRZPRUHDERXWKRZZHFDQKHOS\RXUEXVLQHVV" 'RQ·WKHVLWDWHWRFRQWDFWXV ñ:HPLJKWEH\RXUIXWXUHSDUWQHUñ 9lVWHUJDWDQ/DJDQ VDOHV#PRGXOSDFVH ZZZPRGXOSDFVH


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above