Page 32

Packmarknaden nr 8 - 2015

ETIKETTER & MÄRKNING Beneli lanserar Academy Helsingborgsbaserade etikettproducenten Beneli lanserade i november en ny typ av kundevent, Beneli Academy. Ett 30-tal av norra Europas vassaste Beneli har en lång tradition av att lära ut sina kunskaper till kunderna för att synliggöra de många möjligheter som dagens etikettproduktion erbjuder. Beneli är heller ingen vanlig etikettproducent, utan ligger i framkanten av teknikutvecklingen inom intelligenta eller eller s k smarta etiketter. – Idag svarar tekniska etiketter för ungefär hälften av vår verksamhet och grafiska etiketter för den andra hälften. Vi ser en stor potential för teknikutvecklingen inom etiketter och med dagens Academy vill visa vilka spännande saker som kan åstadkommas när man stoppar lite teknik i den snygga etiketten, säger Robert Östman, VD i Beneli. Det var han som modererade dagen och inledde med att berätta lite grann om företaget som 1991 startades av Bengt Eliason. Beneli har under årens lopp kommit att bli alltmer specialiserade på etiketter som kräver hög tryckteknisk kompetens och utrustning. Beneli är idag en stor leverantör till den krävande dryckesindustrin, där etiketten på flaskor till kända varumärken, ska spegla dess premiumkvalitet, vilket ofta kräver en höggradig efterbehandling. 32 Packmarknaden 8/2015 Beneli producerar dessa etiketter med stor precision och effektivitet i tryckpressar från Gallus. ETIKETT TILL MOTORHEAD Vid sidan om grafiska etiketter har Beneli under mer än ett decennium utvecklat verksamheten inom tekniska etiketter, d v s etiketter som tillverkas med sensorer, mikrochips eller annan teknik, för att fylla mer än en visuell funktion. Beneli tillverkar bland annat RFID-etiketter och konverterar även etiketter i Rolling Optics mikrooptiska material som används både för att förhöja kvalitetskänslan av produkten och skydda den mot piratkopiering. Att Beneli tillhör de mest eftertraktade och anlitade etikettproducenterna för högprofilerande brands visar inte minst årets uppdrag att producera etiketten till hårdrocksgruppen Motorheads whiskey, ett prestigeuppdrag, då whiskeyn är en premiumprodukt tillverkad av svenska Mackmyra. – Vi utmanar våra kunder och våra kunder utmanar oss, sammanfattar Robert Östman den dagliga verksamheten på Beneli. BODY PATCHES Ett annat exempel på Benelis erkända kunnande inom avancerade etiketter är en stor order till USA för tillverkning av kropps etiketter s k body patches. Dessa används för att med sensorer mäta olika funktioner hos kroppen. Benelis kunnande ligger här i hur man i renrum tillverkar en etikett med 10 lager som på ett säkert sätt fäster på mänsklig hud. Den första dagen av Beneli Academy ägnades åt att lyssna till en rad inspirerande föredrag av aktörer på marknaden som Beneli kommer i kontakt med som leverantör eller kund. Packaging is everything – but how about the label? var rubriken på Marie Rudolphies föredrag, COO/Strategic Director på Identity Works AB. Hon menar att etiketten i högsta grad idag har en framträdande roll när alltmer resurser läggs på förpackningen som den bärande marknadsföringskanalen för många varumärken. – Produkten måste signalera varumärkets värde i alla delar och där har förpackningen och inte minst etiketten en stor betydelse. Man talar om ”Packaging us brand experince”. varumärkesägare och leverantörer deltog tillsammans med experter från Beneli. Text & Foto: Marcus Petersson, marcus.petersson@mentoronline.se Beneli Academy lockade ett 30-tal ledande varumärkesägare och partnerföretag. Michael Bäärnhielm Sales Manager, Beneli, talade med Thomas Sykkä från Smartrec, leverantör av RFID-komponenter. Föredrag om nya etikettlösningar fick många att lystra.


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above