Page 4

Packmarknaden nr 8 - 2015

J Ä R N KO L L E N NU HAR FLER SVENSKA FÖRETAG JÄRNKOLL PÅ FÖRPACKNINGAR OCH MÄRKNING Ytterliggare några svenska företag har nu fått järnkoll på förpackningar, etiketter och märkning. Sedan vi startade kampanjen järnkollen i år har vi hjälpt flera företag att få bättre koll. Vi gör deras förpackningsflöden effektivare. Fler utnyttjar den senaste tekniken för intelligent och säker märkning. Och vi skapar bättre förståelse för förpackningens funktion och värde. Men framför allt: tillsammans har vi hittat produkter, lösningar och tjänster som förbättrar lönsamheten. Slutsats: skillnaden mellan noll koll och järnkoll på förpackningar och märkning är ökad lönsamhet. Därför fortsätter vi kampanjen. Testa hur bra koll du har. www.boxon.se/jarnkollen. BOXON A B I 0 4 2 2 5 0 7 0 0 I I N F O @ B OXON.COM I WWW. B OX O N . S E


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above