Page 42

Packmarknaden nr 8 - 2015

–Vi är ansvariga för insamlingen av allt förpackningsglas i Sverige, säger företagets vd Hans Standár när vi träffar honom på Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar. Idag återvinner företaget drygt 90 procent av allt förpackningsglas som används i landet. Det gör Sverige till det land i världen som är bäst på att återvinna förpackningsglas, men företaget vill mer, och ser stora möjligheter i att vässa sig ytterligare några procent. Investeringen, ett avancerat kamerasystem, ska ersätta det system som företaget använder sig av idag, infrarött ljus. – Det nya visionsystemet tar en bild på varje liten glasskärva och kan skilja ut olika material på mikronivå, säger Magnus Andersson, produktionschef vid Svensk Glasåtervinning. REDUCERA GLASFÖRLUSTERNA Idag hamnar närmare sju procent av allt glasavfall på deponi till följd av etikettrester med mera Med investeringen räknar företaget med att reducera glasförlusterna till tre till fyra procent i tre steg. Den nya tekniken är både säkrare och snabbare teknik och innebär att produktionshastigheten 42 Packmarknaden 8/2015 kan skruvas upp med tre ton per timma samt att det förebyggande underhållet underlättats. I samband med investeringen passade företaget även på att förändra layouten i fabriken för att få en bättre flöde och i processen. För att möjliggöra layout-förändringen och installationen av den nya kameraenheten, stängde fabriken ner all tillverkning under två veckor i somras. NYA JOBB Ett annat glädjande inslag som företaget förmedlade i samband med offentliggörandet av investeringen, är att det planerar att nyanställa tre personer. -Ett välkommet inslag, säger Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Askersund, och tillägger att det handlar om viktiga jobb som har med återvinning att göra. Vid besöket får vi en rundtur i företagets olika fabriksenheter. På gården utanför Block 1, ligger stora mängder ofärgat och färgat glas, som samlats in vid landets alla återvinningsstationer och fastighetsnära insamling (FNI), och därefter transporterats hit. SORTERINGSPROCESSEN De olika fraktionerna hålls hela tiden åtskilda från varandra. När vi besöker företaget är det ofärgat glas som processas. Det ofärgade glaset passerar först passerar först en förberedande del. Där sker avsiktning av skärv (0-10 mm), utsortering av metallförslutningar både magnetiska och icke magnetiska, manuell utsortering av övrigt material som papper, kartong och plast med mera samt fraktionering via siktar till olika linjer med små, mellan och större skärv. Dessa linjer med glas transporteras sedan till två steg av maskinell kamerasortering (primär sortering), där sorteras föroreningar som keramik, sten, porslin och små metallrester bort. Här sker även en färgsortering. SVÅRA ETIKETTER I nästa steg transporteras glaset till (sekundär sortering) där ännu en sortering av keramik, sten och porslin samt metall och färgsortering i tre olika steg utförs med maskinell kamerasortering. Här finns också utrustning för att reducera problemet med kvarvarande etiketter på glasskärven. I det sista och fjärde steget går glaset slutligen igenom speciella maskiner för Ökad kapacitet och minskad glasförlust från dagens 93 procent till 97 procent är målet för Svensk Glasåtervinning som investerat 15 miljoner kronor för att höja sin återvinningsgrad av förpackningsglas. Text & Foto: Malin Folkesson, malin.folkesson@mentoronline.se Idag hamnar närmare sju procent av allt glasavfall på deponi till följd av etikettrester med mera, med investeringen räknar företaget på att reducera den mängden till tre till fyra procent i tre steg. FÖRPACKNINGSÅTERVINNING Slipad glasåtervinnare vässar sig än mer


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above