Page 43

Packmarknaden nr 8 - 2015

FÖRPACKNINGSÅTERVINNING Packmarknaden 8/2015 43 att sortera ut andra glastyper som glaskeramik och blyglas. Vissa etiketter är mycket svåra att få bort, vilket leder till att skärven som dessa sitter på tvingas gå med till deponi. Det är bland annat denna problematik som det nya kamerasystemet och en ny utrustning som mer eller mindre ”skaver” bort kvarvarande etiketter ska råda bot på, så att förlusterna minskas till 3-4 procent. FLERA STORA INVESTERINGAR En investering på 15 miljoner kronor må vara stor i sig självt, men den senaste tiden har företaget investerat mer än så. Tidigare under våren har företaget köpt en prov- och analysutrustning för fem miljoner kronor. Sedan 2012 har företaget investerat närmare 40 miljoner kronor i byggnader och ny maskinteknik, exklusive de 20 miljoner kronor som det investerat i år. Att Sverige är det land i världen som är bäst på att återvinna förpackningsglas betyder inte att landet omsätter mest glas i världen, men volymerna är höga och har ökat radikalt de senaste 20 åren. Sedan lagstiftningen om producentansvar infördes i Sverige 1994 har Svensk Glasåtervinning ökat sina volymer från 100.000 till 194.000 årston. NOGRANNHETEN STYR Av det insamlade glaset kommer ungefär från landets återvinningsstationer och resterande del från fastighetsnära insamling, FNI. Återvinningsgraden styrs bland annat av vad vi konsumenter kastar i insamlingskärlen och hur noggranna vi varit i vår sortering och sanering av glaset. Av de insamlade råvarorna “skärven” blir 60 till 70 procent nytt glas igen. Resterande del används för tillverkning av glasull och skumglas. Vi är bäst i världen på att återvinna glasförpackningar, säger Hans Standár, vd för Svensk Glasåtervinning. Manuell sortering är ett måste trots den i övrig högkvalificerade utrustningen. Svensk Glasåtervinning redovisade en omsättning på 215 miljoner kronor 2013. Företaget har 32 anställda. Svensk Glasåtervinning har ingen utdelning till delägarna. Allt överskott går tillbaka in i verksamheten i form av nya investeringar. Företaget ägs till lika delar av; Ardagh Glass Limmared AB, Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel, Sprit- och vinleverantörsföreningen samt Dagligvaruleverantörsförbundet.


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above