Page 54

Packmarknaden nr 8 - 2015

etiketter UPM Raflatac styrker sit skandinaviske kontor UPM Raflatac har samlet hele sin skandinaviske afdeling i Helsingborg i Sverige og er dermed klar til at følge opgaverne og serviceringen af kunderne til dørs hurtigt og kompetent Af Hans Windeløv Sidste år flyttede UPM Raflatac sit danske kontor til Sverige. I bestræbelserne på at skabe et fælles skandinavisk kontor faldt den sidste brik dermed på plads, efter at det norske kontor for flere år siden flyttede ind på adressen i Helsingborg. UPM Raflatac er leverandør af selvklæbende materialer. Virksomheden har hovedkontor i Finland, og her har man ønsket at samle de skandinaviske kontorer i et kraftcenter, hvor medarbejderne så i fællesskab kan servicere kunderne, uanset om de ringer eller skriver fra Danmark, Norge eller Sverige. Det har vist sig at være en ganske god ide. - Ved at samle en masse erfaring, know-how, og kendskab til markedet og om trykkeriernes behov for forskellige løsninger, er vi altid i stand til at hjælpe kunderne. Der er altid en person til stede her på kontoret, som kan give et kvalificeret og præcist svar med det samme. Samtidig bliver vi i stand til at diskutere de mere krævende opgaver igennem, så vi i fællesskab kan gå i dybden med forskellige 54 Packmarknaden 8/2015 problemstillinger, inden vi vender tilbage til kunderne med forslag til løsningerne, siger Claus Søndergaard, der står for det tekniske salg i Danmark og Baltikum. Levering og service just-in-time Der bliver trykt masser af etiketter og transportlabels i både Danmark, Norge og Sverige. Og der bliver stillet store krav fra slutkunderne. Etiketterne skal give produkterne identitet og kunne sælge varerne samtidig med, at de klæber ordentligt eller er aftagelige fra produktet uden at falde af. Etiketmaterialet skal være klar til tryk og bearbejdningen, når det bliver leveret, og skal naturligvis kunne holde på farver og anden trykt information. Kvaliteten skal med andre ord være i top for materialet til de enkelte opgaver. Tid er også en vigtig faktor. Eksempelvis gør digital trykteknologi det muligt for trykkerierne at levere fra dag til dag. Dermed er der lagt pres på leveringssikkerheden igennem hele kredsløbet og altså også på leverandøren af materialerne til etiketterne. Med de styrkede kompetencer bliver det skandinaviske kontor i stand til at honorere kunders krav og følge op på løsninger og leveringer. - Vi skal kunne levere just-in- time. Det betyder, at vi skal agere hurtigt og præcist. Vi skal hurtigt kunne bestille de rigtige varer fra fabrikkerne i Finland og Polen. Selv om det danske kontor er flyttet til Sverige, kan man egentlig godt sige, at vi er rykket tættere på de danske kunder. Vi kan alle hjælpe med at finde den rette løsning, siger Claus Søndergaard og nævner, at sprogbarrieren ikke er noget problem. Både nordmænd, svenskere og danskere er velbevandrede i de centrale begreber på hinandens sprog. Følger sagerne til dørs UPM Raflatac har både kunder, som skal have leveret de samme varer gang efter gang og kunder blandt trykkerierne, som skal løse nye specifikke opgaver for slutkunderne. Her tager UPM Rafratacs tekniske salgsmedarbejdere ofte ud og taler med slutkunderne i samarbejde med trykkerierne om de egenskaber, etiketterne skal have, og om der er tale om at udvikle dem af helt nye materialer. - Vi ved selvfølgelig hver især, hvad vi kan tilbyde af forskellige emner, og hvilke produktudviklere vi skal kontakte i hovedkontoret Her er det medarbejderne på UPM Raflatacs kontor i Helsingborg. Fra venstre er det, Annika Lennartsson, Helena Lundqvist, Claus Søndergaard, Viveka Lahger, Johanna Madsen, Jeannette Ericsson, Sara Dahl og Lottie Andersson. for at få gang i udviklingen af nye etiketløsninger. Men det kan også være, at vi diskuterer sagerne igennem på kontoret og bruger hinandens erfaring. Både om de udviklingsmæssige aspekter, og hvad priserne angår. På den måde bliver sagerne fulgt til dørs samtidig med, at kunderne oplever, at de får hurtige, præcise og direkte svar. Det gælder også eventuelle sager, hvor der er problemer af den ene eller anden art. Klæber etiketten ikke på varen i et bestemt miljø, kan vi hurtigt reagere og tage affære og få verificeret, om det er vores emner, om det er limen eller noget helt tredje, som skal rettes til for at fungere. Den slags sager reagerer vi endnu hurtigere på nu, hvor vi er en faglig kompetent og fælles enhed, forklarer Claus Søndergaard og nævner, at det stadig er de samme telefonnumre, som både de danske, svenske og norske kunder skal ringe til. Q UPM Raflatac producerer selvklæbende materiale, som blandt andet bliver brugt til etiketter til vinflasker.


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above