Page 66

Packmarknaden nr 8 - 2015

Marianne Lockner marianne.lockner@innventia.com www.innventia.com Genom att arbeta tillsammans, driva gemensam blogg och ha tillgång till handledare med olika erfarenhet och kompetenser från perceptionspsykologi till materialutveckling, fick de åtta studenterna ett bredare perspektiv och grogrund till framtida samarbeten. Resultaten av projekten visades upp vid en utställning under Innventia Days 2015. Forskningsorienterade projekt ”MATERIAL IDENTITY CRISIS” AV ANNA NILSSON OCH HANNA SKOGLUND Innventia har utvecklat ett biobaserat textilliknande PLA-papper med potential att användas i ett brett spektrum av tillämpningar. Projektet kretsade kring materialets tekniska och upplevda egenskaper och möjligheter för en förpackningslösning. Baserat på olika omvandlingstekniker skapade studenterna en böjd kartong som bas för två demonstratorkoncept med diametralt olika uttryck. Demonstratorerna i form av skal till champagneflaskor visade hur materialet antingen kan kommunicera ”lekfullhet” eller ”lyx”. Materialet inkluderas i en materialfamilj som helt nyligen nämndes av CEPI (Confederation of European Paper Industries) som en av de mest innovativa cellulosabaserade produkterna och visades i utställningen The Age of Fibre i Bryssel 17-19 november. Läs mer på www.cepi.org. 66 Packmarknaden 8/2015 Materialidentitet i centrum Innventias TechMark Arena står för ett helt nytt sätt att leda exjobb. Med ett gemensamt tema och ett gemensamt team av handledare genomfördes sex examensarbeten under 2015 med syfte att överbrygga ”STIMULI-RESPONSIVE DEGRADATION OF A TEXTILELIKE PAPER MODIFIED BY POLYELECTROLYTE ASSEMBLY” AV TOVE KRISTENSEN Detta arbete studerade hur den textilliknande kompositen reagerade när det exponerades för tre olika karaktäristiska kroppsliga faktorer: pH, fukt och temperatur. Resultaten visade att flerskiktsadsorption av PAH/PAA eller PAA/PEG på träfibrer medförde en stimuliresponsiv degenerering av fibernätverket vid exponering för fukt eller värme. Följaktligen skulle kompositen kunna utformas med stimuliresponsiva faktorer som påverkas av kroppen under användning. ”BIO-BASED ADDED VALUE IN THE PACKAGING INDUSTRY” AV KARL BERNTSSON Huvudsyftet med denna studie är att undersöka biobaserade mervärde för biobaserade förpackningar. Frågeställningar som utreds är • Finns det några konkurrenskraftiga fördelar med biobaserade material och produkter? • Finns det en vilja att betala för biobaserade material och produkter? • Hur ser utvecklingen för biobaserade material ser ut och vad driver den framåt? • Finns det några incitament för att växla till biobaserade material och produkter? • Hur marknadsförs biobaserade material och produkter idag? Detta projekt pågår fortfarande. Innovationsorienterade projekt ”NEXT GENERATION OF ACTIVE UNDERWEAR” AV ELIN CADENIUS AND KIM GARTVALL Varumärket Björn Borg startade för ett par år sedan ett nytt segment kallat Active Underwear. Syftet med detta examensprojekt var att utveckla nya innovativa och hållbara koncept samt en kartläggning av relevanta textilier och teknik som är implementerbara i underkläder. Upplevelsen av nya textilier gjorda t.ex. av bambu jämfördes med upplevelsen av textillika cellulosabaserade material i en materialidentitetsstudie. Med tanke på att textilier blir allt viktigare för Innventia var examensprojektet ett sätt att kartlägga Innventias material i ett bredare perspektiv. I projektet skapades även koncept för ”nära framtid” och ”avlägsen framtid” innehållande ett flertal teknologier. ”BIO-BASED CLOTHES COVERS FOR A HIGH-END CLOTHING BRAND” AV SEBASTIAN DE ARTEAGA Syftet med detta projekt var att utveckla ett nytt premiumöverdrag för kläder från svenska designvarumärket Tiger of Sweden. Villkoret var att klädöverdraget skulle utformas i ett hållbart material som också kommunicerar den kvalitet Tiger of Sweden står för. Projektet resulterade i två produktkoncept. Det ena ska användas från produktion till detaljhandeln samt från butiken hem till konsumenten. Det andra ska i första hand användas som skydd under transport. Under projektet utvecklades även en demonstrator gjord bara av Innventias nya biobaserade material. Detta tredje koncept ligger längre fram i tiden och visar på möjligheter för skogsbaserade material att konkurrera med oljebaserade plaster. ”POSSIBILITIES AND LIMITATIONS FOR A BIO-BASED COMPOSITE TO BE USED AS HIGH-END SPEAKER CABINET MATERIAL” AV BENOÎT COSTE Nocs är en svensk tillverkare av audioprodukter. För att möta den ökande konkurrensen har Nocs funderat på biobaserade kompositer som alternativ till nuvarande MDF. Syftet med detta projekt var att undersöka möjligheter och begränsningar för en biobaserad komposit för att användas i högtalarhöljen. Projektet resulterade i en prototyp gjord av formpressat biobaserad kompositmaterial. De fysikaliska och mekaniska egenskaperna utvärderades vid Innventia och prototypen testades vid Nocs. De forskningsorienterade projekten finansierades delvis av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond och de innovationsorienterade projekten delvis av IUC (Industriella utvecklingcentra). gapet mellan forskning och marknad.


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above