Page 78

Packmarknaden nr 8 - 2015

Produktnytt 2015 Packmarknaden Effektiv och felfri produktion ■ Schneider Electric, specialist på energihantering, 10 gör det nu möjligt att dra nytta av fördelarna med OMAC PackML standard, utan att behöva byta befintliga system för styrning och automatisering. – OMAC PackML förenklar kopplingen mellan förpackningslinjer/system och företagets affärsapplikationer, men kräver en arbetseffekt som överskrider kapaciteten hos många befintliga PLC:er på produktionslinjer, konstaterar Norm Thorlakson vice VD på Schneider Electric. Det betyder inte att kunderna behöver byta ut sina styrsystem. Genom att istället integrera nya Wonderware OMAC PackML-demoapplikation på alla styrsystem och köra den från en vanlig persondator. behöver man inte längre bygga in PackML-funktioner, ändra befintlig PLC-kod eller byta ut PLC:er eller andra styrsystem. Lösningen förenklar maskin-/maskinkommunikationen och integrerar förpackningssystem med produktionslinjesystem bättre än tidigare, samtidigt som kommunikationsbelastningen minskar på realtidsstyrsystemet. Dessutom visar ett konfigurerbart användargränssnitt maskinoperatören exakt hur mycket tid som tillbringas i varje maskintillstånd och ger en översikt över de vanligaste orsakerna till att system stannar. På så sätt kan operatören åtgärda problem i realtid, innan driftstopp påverkar verksamheten negativt. Nya funktioner upptäcker flaskhalsar, ökar utrustningens effektivitet och produktionens prestanda samt spårbarhet. Beröringsfri kvalitetssäkring av försegling ■ DIR Technologies har utvecklat en mycket avancerad termisk bildbehandlingsteknik för att kunna erbjuda helt beröringsfri inspektion av förslutningar som gjorts med induktionsteknik inom den farmaceutiska industrin. Basen är en extremt snabb metod som klarar höga produktionshastigheter med högsta noggrannhet. Förkortningen i företagsnamnet står för direkt infraröd teknologi, vilket även beskriver företagets teknik för kvalitetssäkring av induktionsförseglingen av plastflaskor. Analysen påverkar inte produktionshastigheten eller processen i övrigt. Dessutom ger systemet full spårbarhet och dokumentation. Beröringsfri kvalitetssäkring av förseglingar av läkemedelsförpackningar är DIR Technologies specialitet.


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above