Page 82

Packmarknaden nr 8 - 2015

Produktnytt 2015 Packmarknaden Nästa generation av digital vägningscell ■ Test- och mätteknikföretaget HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) lanserar nästa generation digitala lastceller för vägning, 14 modell FIT7A. Dessa kompakta enheter kan användas för exempelvis dynamiska applikationer i livsmedelsindustrin. Lastcellerna är baserade på trådtöjningsgivare, vilket innebär betydligt bättre precision, större robusthet och högre hastighet. De kan ersätta lösningar med elektromagnetisk kraftkompensering och dessutom reducera kostnaden med upp 80 procent. De nya lastcellernas konkurrenskraftiga prisnivå öppnar för att utveckla nya maskintyper baserade på trådtöjningsteknik för nya marknadssegment. Exempel är checkvågar, fyllnings- och doseringsmaskiner samt sorterings- och förpackningsmaskiner. Det är också lätt att uppgradera existerande anläggningar med de nya produkterna för att öka produktiviteten, eftersom de fungerar både mekaniskt och elektriskt. Vägningscellen FIT7A från HBM kan användas i exempelvis förpackningsmaskiner, konstaterar företagets produkt- och applikationsansvarige Bernd Knöll. Storsäckar Standard • Återanvändningsbara säckar • Engångssäckar • Säckar för farligt gods • Säckar för livsmedel • Antistatiska säckar Kundanpassade • Skräddarsydda säckar efter ditt behov Tel: +46 (0)31 50 86 50 Fax: +46 (0)31 23 24 90 marie.holmgren@certex.se


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above