Page 87

Packmarknaden nr 8 - 2015

Packmarknaden Produktnytt 2015 Lågdosering och extremprecision 19 ■ Italienska MG2 konstruerar och tillverkar maskiner för fyllning av läkemedelskapslar med hög kapacitet och nu riktar man även in sig på mindre kapsel- maskiner för forskning och utveckling, kliniska tester och specialproduktion. Grundkonceptet är företagets höghastighetsmaskin, men den nya FlexaLAButrustningen kan antingen jobba batchvis eller kontinuerligt, beroende på vilken doseringsenhet som används. Dessutom finns möjlighet att installera flera doseringsenheter samtidigt, vilket ger möjlighet till produktkombinationer inuti kapseln. Dosernoggrannheten är extremt hög och ligger på 0,5 upp till 1 milligram. En mindre kapselmaskin för forskning och utveckling har utvecklats av italienska MG2. ROTEMICA ROTEMICA CONSULTING AB Hybric Flat – Next step for Skin


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above