Page 91

Packmarknaden nr 8 - 2015

Packmarknaden Produktnytt 2015 Få millimetrar sparade miljoner 23 ■ Ett exempel på att även väldigt små förändringar kan leda till stora besparingar i material och kostnader visas av tyska Bosch. Under ett par år pågick arbetet med att uppgradera maskinlinjen DCS 1000, som används för att förpacka ostskivor en och en med plastfilm. Bosch-ägda Sapal SA i Schweiz modifierade maskinen, berättar försäljningschefen Grégory Collomb: – Målet var att kapa folien med 3 istället för tidigare 7,5 millimeters marginal till svetsfogarna. Enbart detta medförde en 15 procent lägre förbrukning av material. Samtidigt minskades portionsstorlekarna från 15 till 13 gram. Med kapacitet att packa tusen skivor ost per minut, och med den stora och ökande efterfrågan som i centrala Europa finns på denna typ av produkt, innebär modifieringen på längre sikt besparingar på motsvarande miljontals kronor. Ostpackningsmaskinen DCS 1000 har uppgraderats för att minimera materialspill.


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above