Page 92

Packmarknaden nr 8 - 2015

Produktnytt 2015 Packmarknaden Snabb Sacmimaskin för lätta flaskor ■ Från den italienska maskintillverkaren Sacmi kommer den nya modellen CBF20S. Den producerar extremt lätta 100 ml flaskor av HDPE, avsedda i första hand för olika probiotiska drycker. Flaskorna får en vikt på 5,5 gram och maskinen använder en kombination av kompression och formblåsning (CBF). Metoden som Sacmi utvecklat innebär att polymeren kontinuerligt extruderas, men kapas i små delar som därefter formas till en preform som med korrekt temperatur går till blåsningen av flaskorna. Det är en teknik som annars används vid produktion av förslutningar. Cykeltiderna för flaskproduktionen anges till 7 sekunder eller lägre, beroende på applikation, och det gör att upp till 10 000 flaskor om 100 ml kan produceras på en timme. Tio tusen extremt lätta flaskor av HDPE kan tillverkas 24 på en timme med Sacmis senaste formblåsare. f9+<0),/6=(=,57ࠫ30;30.-k97(*2505.:4(:205& www.lundgrenmachinery.se Kartongresare - Trågformare - Lådförslutare - Kapsyleringsmaskiner Lundgren Machinery AB bildades 1912, vi tillverkar förpackningsmaskiner. Vår långa erfarenhet avspeglas i våra IBS maskiner genom en robust konstruktion med få rörliga delar. Detta medför lång livslängd med minimalt slitage och låga underhållskostnader. God driftsekonomi! Våra maskiner rostar inte, de tål att stå i direkt produktion där rengöring av process utrustning, golv eller dylikt hör till vardagen. Vår robusta och rostfria konstruktion tillåter dig att hålla rent. Vår värde kedja börjar med en dialog där vi konsulterar dig fram till den bästa förpackningslösningen. Framtagningsprocessen av din maskin följs upp efter en Projekt matris där de olika aktivitets punkterna är noterade. Det är bland annat därför vi håller en så hög leveranssäkerhet. FAT, i våra lokaler med ert emballage är en de viktiga aktivitets punkterna följt av leverans. Installation sker med vår utbildade personal. After Sales, vid behov av service och reservdelar eller om Ni önskar hjälp med nya förpackningsstorlekar. Skaffar Ni ny personal som behöver utbildning av er befintliga IBS utrustning, då vet ni vem ni ska ringa! Det här kallar vi att vara med dig hela vägen!


Packmarknaden nr 8 - 2015
To see the actual publication please follow the link above